Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

Czcionka:

Dodatek energetyczny

 

Dodatek energetyczny jest to świadczenie, które przysługuje osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy.

 

Warunki jakie należy spełnić do otrzymania dodatku energetycznego:

 • posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej
 • mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)

 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny

 • dostarczyć wraz z wnioskiem kopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego:

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 • Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

- 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

- 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. wynosi:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie,

- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie,

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.

Termin składania wniosku:

 • Od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.

Decyzja dotycząca dodatku energetycznego:

 • Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Osoba ubiegająca się o dodatek musi przedstawić następujące dokumenty: wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego; umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 • Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożony jest wniosek.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to dodatek energetyczny wypłaca się do 30 dnia tego miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji administracyjnej w sprawie dodatku energetycznego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 poz. 966 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm..)

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny