Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Czcionka:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • w wysokości 1 000,00 zł jednorazowo na jedno dziecko
  • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 922,00 zł
  • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.  Wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).
 

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się:
 

  • w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, lub
  • w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (gdy dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego)
    Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny